Νοερή Απεικόνιση και Απεικόνιση Καρδιάς

by

Έχοντας εκπαιδευτεί στο Heart Imagery (Απεικόνιση Καρδιάς) και Mental Imagery (Νοερή Απεικόνιση), κάποιοι από εσάς μου έχετε στείλει προσωπικά μηνύματα ζητώντας να σάς υποδείξω τις διαφορές μεταξύ των δυό παραδόσεων του Imagery. Φαίνεται ότι ανακυκλώνεται ένας ισχυρισμός ότι η απεικόνιση καρδιάς (heart imagery) γίνεται από το πεδίο της καρδιάς, ενώ η νοερή απεικόνιση περιορίζεται στο νοητικό πεδίο. Αυτός ο ισχυρισμός είναι απλά παραπλανητικός. Όσοι έχουν μελετήσει και βιώσει και τις δύο παραδόσεις γνωρίζουν ήδη ότι σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της δύσης, που διδάσκει τη νοερή απεικόνιση και όπως αυτή διδάσκεται από το American Institute for Mental Imagery και την Catherine Shainberg, η νοερή απεικόνιση θεωρείται η γλώσσα της νοημοσύνης της καρδιάς.

Η εκπαίδευση μου έγινε με τον δάσκαλο Daniel Mitel από το School of the Heart και από τον Dr. Gerald Epstein του American Institute for Mental Imagery, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος και μαθητής της κατεξοχήν δασκάλας νοερής απεικόνισης Colette Aboulker-Muscat. Η εκπαίδευση, η έρευνα και η πρακτική που τα τελευταία χρόνια μού έχουν δείξει ότι οι δύο πρακτικές είναι είναι εξίσου ισχυρές και μάς ενημερώνουν από το πεδίο της νοημοσύνης της καρδιάς, στο κβαντικό σημείο μηδέν, όπου ο χώρος και ο χρόνος δεν υφίστανται.

Ο Daniel Mitel την αποκαλεί “Heart” imagery (Απεικόνιση Καρδιάς), ο Dr. Gerald Epstein την αποκαλει “Mental” imagery (Νοερή Απεικόνιση) και η Catherine Shainberg την αποκαλεί απλά “Imagery”.

Μια διαφορά βρίσκεται στην προέλευσή τους, το Heart Imagery από την Ανατολή, κυρίως από τον Θιβετανικό Σαμανισμό και το Mental Imagery από τη Δύση, από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο Daniel Mitel διδάσκει το σύστημα της Θιβετανικής Σαμανικής παράδοσης και ο Dr. Gerald Epstein δίδασκε το σύστημα της Δυτικής παράδοσης.

Μια άλλη διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που οι άνθρωποι συμμετέχουν στα σεμνάρια και στο ρόλο του εισηγητή.

  • Στην Απεικόνιση Καρδιάς, ο ασκούμενος ξεκινά την άσκηση μετατοπίζοντας την προσοχή στο χώρο του φυσικού οργάνου της καρδιάς. Ο ασκούμενος μοιράζεται την εμπειρία του με τους άλλους ασκούμενους και ο εισηγητής δεν συμμετέχει στο μοίρασμα αυτό. Το School of the Heart προσφέρει διήμερα σεμινάρια καθώς και τριήμερη εκπαίδευση για δασκάλους για όλους όσους επιθυμούν να συμπεριλαμβάνουν τις ασκήσεις στην πρακτική τους.
  • Στην Νοερή Απεικόνιση, ο ασκούμενος ξεκινά την άσκηση απ’ όπου βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και βιώνει μια διαδικασία αλχημικής μετουσίωσης καθώς συνδέεται με τη νοημοσύνη της καρδιάς. Μοιράζεται την εμπειρία του με τον εισηγητή, ο οποίος τον βοηθά στην ερμηνεία των εικόνων που βίωσε. Το American Institute for Mental Imagery διεξάγει με αυτόν τον τρόπο τη νοερή απεικόνιση και διδάσκει συνειδητή ονείρευση και μορφολογία προσώπου.

Και στις δύο παραδόσεις, η διάρκεια των ασκήσεων είναι σύντομη, απο 30-60 δευτερόλεπτα με σκοπό να αποφευχθεί η ψυχαναγκαστική παρέμβαση του λογικού, αναλυτικού νου, ώστε ο ασκούμενος να λάβει πληροφόρηση από το σημείο μηδέν όπου δεν υφίσταται η δυαδικότητα. 

Όταν οι εικόνες δεν λαμβάνονται αυθόρμητα από το χώρο όπου δεν υφίσταται ο χώρος και ο χρόνος, τότε δεν πραγματοποιηείται η νοερή απεικόνιση. Αντιθέτως, γίνεται νοητικός οραματισμός που αποσκοπεί στην επίτευξη στόχων και προσδοκιών που ανήκουν στο επίπεδο της ψυχολογίας.

Και οι δύο παραδόσεις, της Ανατολής και της Δύσης υπερβαίνουν αυτή την επιθυμία. Και οι δύο παραδόσεις αποβλέπουν στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασκούμενων για να είναι σε θέση να απομακρύνουν συναισθηματικές και νοητικές δυσκολέις και περιορισμούς και να εισέλθουν με ασφάλεια σε ένα πεδίο ενότητας, διευρύνοντας τη συνείδησή τους έξω από τη δυαδική επιρροή.