Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Δήμητρα Μονοκρούσο κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην εκδήλωση. Κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να ανήκουν στο American Institute for Mental Imagery όπου έχει εκπαιδευτεί η Δήμητρα Μονοκρούσοιυ και για τα οποία έχει άδεια χρήσης.

Εάν επιδιώκετε να αναπαραγάγετε ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε έγκριση για την εν λόγω χρήση, όπου είναι απαραίτητο. Οποιαδήποτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής της εκδήλωσης ή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του υλικού μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Εγγραφές

Με την εγγραφή σε μια εκδήλωση, δίνεται η συγκατάθεση να δοθούν τα στοιχεία της αίτησης στη Δήμητρα Μονοκρούσο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Καταγραφή των Εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις θα καταγράφονται από τη Δήμητρα Μονοκρούσο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Με την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση συναινείτε ταυτόχρονα στην καταγραφή της εκδήλωσης. Οι καταγεγραμμένες εκδηλώσεις θα πρέπει να προβληθούν μόνο από τους εγγεγραμμένους- το περιεχόμενο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταγραφεί ή να αναπαραχθεί από τους εγγεγραμμένους στα κινητά τους τηλέφωνα ή στους υπολογιστές τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η μη εξουσιοδοτημένη καταγραφή, ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων

Η εγγραφή σε μια εκδήλωση μπορεί να ακυρωθεί έως και 72 ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και μόνο κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που πρέπει να έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση demetra@demetramonocrusso.com. Στην περίπτωση αυτή, οι εγγεγραμμένοι θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σε λιγότερο από 72 ώρες ή σε περίπτωση μη εμφάνισης του εγγεγραμμένου στην εκδήλωση, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η εκδήλωση πρέπει να ακυρωθεί από τη Δήμητρα Μονοκρούσου, θα σταλεί το συντομότερο δυνατό μήνυμα ειδοποίησης και οι εγγεγραμμένοι θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για παραλειπόμενα μαθήματα. Εάν χρειαστεί να χάσετε ένα μάθημα, θα σας αποσταλεί μια ηχογράφηση του μαθήματος. Οι ηχογραφήσεις δεν είναι διαθέσιμες εάν χάσετε περισσότερα από ένα μαθήματα.

Υλικό Εκδήλωσης

Το υλικό της εκδήλωσης παραμένει πνευματικό δικαίωμα της Δήμητρας Μονοκρούσου. Απαγορεύεται η διαμονή σε οποιονδήποτε τρίτο σε οποιαδήποτε στιγμή ή μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια της Δήμητρας Μονοκρούσου, διαφορετικά οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.